wenst u een vrijblijvende it audit aan te vragen? doe het nu

EFFIX door de ogen van zaakvoerder Geoffrey Vander Schelden

Gepost op 17 juni 2020

Waarom doe je wat je doet? Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren?

“Dat is eigenlijk gegroeid vanuit een zolderkamer van 5 vierkante meter.” (lacht) Door het zelf te doen, uit te zoeken, is die passie voor IT steeds groter geworden. Een gevoel dat alleen sterker geworden is door er mensen bij te kunnen nemen en bijgevolg ook grotere en meerdere projecten te kunnen aannemen. Op dat moment krijg je een bepaalde drive. Dan zie je dat dat lukt en bereik je een kantelpunt waarbij je merkt dat je zelf operationeel niet veel meer doet maar eerder vanuit helikopterview naar projecten kijkt. Je beseft vervolgens dat je meer bezig bent met strategie, structuur, het optimaliseren van processen en het ondersteunen van mensen. 

En daar haal ik de meeste voldoening uit. Mensen persoonlijk zien groeien in een onderneming. Mensen waar je veel tijd en energie in steekt maar die op vandaag een traject hebben afgelegd van een aantal jaar, waarbij ze écht wel gewonnen hebben aan technische kennis. 

Wat is een kenmerkende karakteristiek van EFFIX?

De focus op het team. Simple as that. 

Waarin onderscheidt EFFIX zich van zijn/haar concullega’s?

Effix3

Betrokkenheid. Ons belangrijkste doel is een organisatie op een totaalmanier te ontzorgen en alle spanningsvelden/mogelijke frustraties bij gebruikers te ondervangen, op te lossen en te voorkomen. 

Een goede kosten-baten analyse. Het bieden van een technisch passende oplossing, daarmee bedoel ik: geen overkill.  We gaan goed luisteren en daarop de juiste ICT-infrastructuur uitzetten, rekening houdend met de toekomstvisie van de onderneming van de klant. 

Kennis. Iedereen (met uitzondering van HR, marketing en administratie) heeft ICT-kennis. Op die manier kunnen wij op elk niveau advies geven en ondersteuning bieden. 

Welke elementen zijn volgens jou onmisbaar/essentieel om een succesvol bedrijf uit te bouwen?

Structuur. Structuur en procedures. Procedures om te bepalen op welke manier taken uitgevoerd worden. Het is een beetje cliché … (pauzeert) De procedures moeten ook niet altijdof worden niet altijd gevolgd, maar het is wel een gouden leidraad om een bepaalde structuur in een organisatie te krijgen. Via deze weg kan je je medewerkers ook de nodige krijtlijnen geven waarbinnen hun verantwoordelijkheid en job huist. Dit zonder hen in hokjes te duwen. 

Met welke uitdagingen krijg je (meer en meer) te maken?

Een veranderende markt. Dat sowieso. Het is niet langer meer ‘een computer/server kopen en installeren’, het gaat veel breder dan dat. De Cloud is daar een mooi voorbeeld van. En dan spreek ik vooral over de toeters en bellen die er in de Cloud bij komen kijkenWanneer je al deze mogelijkheden toont aan de klant, is dat niet op 1-2-3 uitgewerkt. De beschikbaarheid/ mogelijkheden zijn tegenwoordig oneindig en dat vertaald krijgen binnen een onderneming vormt een uitdaging. 

Heb je bepaalde toekomstdoelen voor EFFIX?

Zeker. (lacht) 

Op welke successen die je doorheen de tijd hebt behaald ben je fier?

Als kleine onderneming het vertrouwen krijgen van een uit de kluiten gewassen onderneming en daar alles van A tot Z doen.   

Vul de zin aan:

Je bent pas echt tevreden als … een project naadloos uitgevoerd en opgeleverd wordt." 

IT kan je vergelijken met … een gebouw."

Een gebouw kan je mooi gaan opsplitsen in ‘wat er kan, wat er nodig is en wat er moet’Bv. Je beslist eerst over de ruwbouw en vervolgens over de indeling van je gebouw. Dit teken je ook zo uit. Je voorziet met andere woorden steeds alles wat je nodig hebt om je taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Bij IT is dit niet anders. “IT is voor een groot stuk architect ‘spelen’ en de ruwbouw uitzetten van uw onderneming.” Eens de fundamenten gelegd zijn kan je 'gaan spelen/puzzelen met de rest'. 

“Een gezonde IT-infrastructuur wordt gekenmerkt door ... backupssecurity én communicatie tools."  

Hiermee bedoel ik o.a. flexibiliteit en toegankelijkheid zodat iedereen dezelfde beveiligde ICT-beleving kan hebben onafhankelijk van het toestel of de plaats waar hij/zij zich bevindt. Onder meer corona zorgt ervoor dat we naar een soort van “grijze zone” gaan, een tussenoplossing, waarbij mensen heel goed weten waarvoor ze beter thuis werken en waarvoor ze beter aanwezig zijn op kantoor. Bepaalde generaties stonden nog weigerachtig tegen digitale collaboraties. Echter, corona creëerde bij velen een soort van overlevingsinstinct waardoor meer en meer bedrijven shiften richting “het nieuwe normaal”.  

Een partnership aangaan met EFFIX betekent voor uw onderneming dat … je een solide partner erbij krijgt die meedenkt met uw organisatie en gaat anticiperen op wat komen zal." 

Op welke manier is EFFIX doorheen de tijd veranderd?

Groen2

"Van groen naar blauw." In eerste instantie verwijs ik hiermee naar ons logo dat is gewijzigd doorheen de tijd. Vroeger was ons logo groen maar die groene kleur leek iets te soft voor de onderneming die we op een bepaald ogenblik geworden waren. De verandering naar de kleur blauw was voor ons essentieel om te weerspiegelen wie/wat EFFIX op dat moment geworden was. Volwassen. Doorheen de jaren zijn we qua naam, qua klanten, qua gebouw maar vooral als organisatie as such een pak matuurder geworden. De verandering in kleur was een belangrijke mijlpaal hierin. Een bepaalde stempel die we wilden zetten van ‘bam’ we zijn/staan hier. 

Welke grote uitdagingen zie je in de toekomst, en waar zal de focus op liggen in 2020/2021?

We worden meer en meer een dienstensector. Een dienstensector waarbij we een dienst/platform gaan afleveren die 24/7 beschikbaar is en dat commodity/gemeengoed wordt. Qua ondersteuning en budgettering evolueren we daarbovenop naar een totaalpakket met een prijs/user concept. Wat er in het pakket zit, is afhankelijk van de noden van de organisatie en de user. Vervolgens is er de uitdaging als organisatie zijnde om eindgebruikers te begeleiden en op te leiden om op een verantwoorde manier om te gaan met data. Het creëren van bewustzijn wat er allemaal met data gebeurt, op welke manier privacy erbij komt kijken en hoe er rechtstreeks ook misbruik van kan worden gemaakt. Het is onze taak om dit risico in eerste instantie zoveel mogelijk dicht te timmeren. (Meer hierover in volgend blog artikel) 

Hoe motiveer jij je medewerkers?

Steen

Opendeurpolitiek. Inbreng wordt gewaardeerd. Op hun kennis wordt er berust en hun input wordt ook verwacht. Wanneer een idee al dan niet wordt goedgekeurd geven we steeds een uitleg hiervoor. Communiceren is key voor het motiveren van je medewerkers. Bv: we doen dit, om die en die reden. Alsook, we doen dit niet, om die en die reden”. Het is niet zo dat onze procedures in steen gebeiteld staan. Procedures zijn er om na te leven, maar als er ideeën zijn over de procedures, hebben we een opendeurpolitiek – leggen we ons oor te luister. Tout court, investeren in mensen, hen de mogelijkheid bieden opleidingen te volgen. Het belangrijkste is dat zij zich goed in hun vel voelen en dus ook in hun job.  

Is deze aanpak veranderd met de corona pandemie?

Eigenlijk niet. Wij waren vrij goed voorbereid op een dergelijke pandemie. De deur staat nog altijd openzowel fysiek als digitaal. “Stoor ik? Jij nooit!” Het lijkt me niet meer dan normaal dat wij alle tools in huis hadden. Via deze weg konden wij zowel bestaande als nieuwe klanten optimaal begeleiden doorheen deze moeilijke periode.  

Wat verwacht je te allen tijde van jouw medewerkers?

Commitment. Commitment om mee aan die EFFIX kar te trekken. Iemand die daar niet aan meetrekt …" (lacht) 

Moest je kunnen tekenen om iets te behouden in de toekomst, wat zou dit zijn?

Onze medewerkershet sterke team dat ze vormen. De laatste 10 jaar zijn we erin geslaagd om een sterk en stabiel team uit te bouwen met een fantastische dynamiek. Dit is voor mij goud waard.”   

Hoe ziet een ‘doorsnee’ dag eruit voor jou binnen EFFIX?

Kritisch5

Eerlijk gezegd, op mijn planning staan meestal afspraken, vergaderingen, veel cijferwerk en zaken spotten die anders zouden moeten of kunnen. Maar er komt elke dag wel eens iets tussen waardoor mijn planning compleet kan veranderen. Kritisch blijven, alles in vraag stellen, af en toe een brandje blussen en tussendoor de sfeer opsnuiven binnen de firma. 

Wat tovert er een glimlach op jouw gezicht?

“Weten dat ik het roer kan loslaten en dat de boetiek blijft draaien.”  En op die manier heb ik meer tijd voor mijn gezin en mijn hobby’s. 

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief?