wenst u een vrijblijvende it audit aan te vragen? doe het nu

IT audit en onafhankelijk advies

Wat is een IT audit? 

Een IT audit is een deskundige, objectieve beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de manier waarop IT uw business en bedrijfsprocessen ondersteunt en waar dat nog beter kan. Vroeger werd dit EDP auditing (Electronic Data Processing) genoemd, tegenwoordig verkiezen we de term IT audit.

Wat doet een IT auditor?

Onze gekwalificeerde IT auditors beoordelen en adviseren uw geautomatiseerde informatievoorziening a.d.h.v. van bepaalde normen. De belangrijkste toetsingsnormen zijn opgenomen in de ITIL (Information Technology Infrastructure Library), het ISO kwaliteitssysteem, de Code voor Informatiebeveiliging en Cobit (Control Objectives for Information and related Technology).

Via een IT audit stellen we verschillende vragen:

  • Is jouw netwerk afdoende beschermd tegen cybercriminelen?
  • Zorg je momenteel voor voldoende betrouwbare back-ups?
  • Hoe snel ben je opnieuw up and running na een uitval van je netwerk?
  • Is de facturatie van je IT-diensten transparant en begrijpelijk?
  • Is jouw onderneming klaar voor het GDPR-tijdperk?

De optimale IT-infrastructuur voor jouw onderneming moet goed worden uitgedacht. Om je behoeften en ambities te leren kennen, luisteren wij bij het begin van onze samenwerking eerst aandachtig naar jouw ondernemersverhaal.

We kijken naar je IT omgeving

Vervolgens maken we een grondige audit van de bestaande toestand.
We lichten je computer- en serverapparatuur door en bekijken de manier waarop je data verzamelt, verwerkt en opslaat. We hebben daarbij buitengewone aandacht voor de beveiliging van je data. Voor bedreigingen van buitenaf maar ook voor interne risico’s.

We geven raad en bieden blijvend bijstand na de IT audit

Op basis daarvan zijn we in staat om een helder advies te formuleren om je computer- en datanetwerk te optimaliseren. Ook met betrekking tot jullie omgang met data geven we helder advies, zodat ook de geldende en op stapel staande regelgeving (GDPR) jou geen verdere zorgen opleveren.

Vraag je vrijblijvende IT audit aan